Jsou single šťastnější?

Dnes se budeme bavit o tom, zda je lepší žít single nebo s partnerem.

Život single, tedy bez partnera či partnerky,  je dnes čím dál tím častější a dá se říci, že se jedná dokonce o jakýsi trend. Single jsou většinou lidé ve věku 20-40 let, jsou ekonomicky nezávislí a obecně jsou velice spokojení se současným životem. Místo stálého partnera upřednostňují svobodu a nezávislost na úkor pevnějšího partnerského vztahu. Hovořím zde o lidech, kteří si život single dobrovolně vybrali, ne o lidech kteří zůstali sami po rozchodu se svým partnerem či toho pravého teprve hledají.

Statistiky hovoří jasně

V České republice bylo k 31. 12. 2016 zjištěno 10578 820 osob. Ženy v
populaci mírně převažovaly, představovaly 51 % celkové populace. Svobodní převažovali nad ostatními rodinnými stavy v případě žen do 31 let věku. U mužů podíl svobodných poprvé klesl pod padesát procent ve 33. roce života. Nejvyšší počty svobodných žen byly zjištěny ve věku 23 let, v případě mužů se jednalo o věk o dva roky vyšší, tedy 25 let.
Ve věkové kategorii 30-34 let bylo ještě téměř 48 % žen svobodných. Muži v
tomto věku byli svobodní dokonce v 65 % případů.
Teprve ve věku 34 let byla více než polovina všech žen vdaných. Nejvyšší počet vdaných žen spadal do věku 42 let. Nejvyšší podíl vdaných žen byl zaznamenán ve věku 57 a 58 let (jednalo se shodně o 64,4 % všech žen v daném věku). Stejně jako v
případě žen, také nejvyšší počty ženatých mužů připadaly na věk 42 let (55132 mužů).
Nejvyšší podíly ženatých mužů se objevily ve věku 72 a 73 let, kde shodně
cca 76 % mužů bylo ženatých.
Ve věkové kategorii 40-44 let se svobodné ženy co do početnosti přesouvají na třetí místo
(za vdané a rozvedené), svobodní muži zaujímají v této věkové kategorii po ženatých druhou pozici. Ve sledovaném věku bylo svobodných 16,4 % žen a 28,0 % mužů.
Nejvyšší počty rozvedených byly v případě žen ve věku 43 let (20996 žen), v případě mužů se jednalo o věk 52 let (18773 mužů). Nejvyšší podíly rozvedených žen ze všech žen bylo možné pozorovat ve věku 48-49 let (cca 41 %), u mužů potom o něco později, a to ve věku 51-
52 let (cca 25%). Nejvyšší podíl rozvedených se vyskytuje u žen i mužů ve věkové kategorii 45-49 let. Rozvedení zde představovali okolo 28 % v
případě žen a 25 % u mužů.

Podle studie, která byla provedena v roce 2012 a byla publikována v Journal of Marriage and Family, jsou sezdané páry šťastnější než ti, co jsou sami. Ale pozor, toto období trvá poměrně krátce, zhruba do tří let po sňatku. Poté už nastupuje stereotyp a starosti běžného dne přebíjí tyto pocity. U osob ve vztazích, kde jsou časté konflikty a neporozumění, se objevuje až třikrát více kardiovaskulární onemocnění než v populaci, která žije sama.

Výhody single

Lidé, kteří se rozhodli žít single mají mnohem více sociálních kontaktů oproti těm, kteřé žijí ve společné domácnosti. Udržují totiž kontakty nejen se svojí rodinou ale i s celou řadou přátel, jsou sebevědomější a hlavně flexibilnější, protože se nemusejí na nikoho ohlížet a ani se nikomu přizpůsobovat a podřizovat.

Jak se stát single

Život single volí lidé zejména po nevydařených vztazích. Po rozchodu si chtějí malinko oddychnout, nadechnou se svobody. Najednou jim svoboda zachutná a oni zjistí, že se nemusí nikomu přizpůsobovat a omezovat se, mají víc času na své koníčky a tento životní styl se jim zalíbí.

Single a sex

Single lidé samozřejmě mají nadále potřebu sexu. Ten  pak hledají u podobně smýšlejícího single partnera, hledají milenecké vztahy, vztahy na dálku apod. Každopádně se nechtějí nijak omezovat a hledají čistě jenom sex a erotiku. Jsou pak v sexu daleko aktivnější, hledají dobrodružství a uvolnění.

Nevýhody single

Problém života single nastává, když jsou ve vztahu děti. Ty pak těžce nesou rozchod rodičů, nechápou proč si rodiče nerozumnějí, vláčí je po soudech. Pak můžou nastat problémy ve škole, v dospívání, ve vlastních partnerských vztazích. Pomoc dětem pak řeší například specializovaný web Šance dětem, kde se dostane pomoci nejen rozvádějícím rodičům, ale zejména dětem, které pomoc skutečně nejvíce potřebují.