Svatba a děti – jak ušetřit na daních

Život v manželství a výchova dětí představuje značnou finanční zátěž. Existují však legální možnosti, jak rodinnému rozpočtu značně ulevit. Víme jak. A dokonce víme jak i v případě, že se vaše ratolest ožení či provdá. A ušetřené peníze můžete investovat třeba do vzdělání svých dětí.

 

 

Letos můžete ročně uplatnit slevu z daně:

  • 15 204,-Kč na 1. vyživované dítě,
  • 19 404,-Kč na 2. vyživované dítě
  • a na třetí a každé další dítě pak 24 204,-Kč.

Podmínky:

Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění stanovuje zákon o daních z příjmů:

1. Hospodaření ve společné domácnosti

Abyste měli nárok na slevu na dani, nestačí, že má váše dítě trvalé bydliště u vás doma. Musíte s ním skutečně žít a také se vzájemně podílet na nákladech na své potřeby. Tedy obývat takzvanou společně hospodařící domácnost.

“Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.”

§ 21e zákona o daních z příjmů

2. Vyživované dítě

Slevu nemusíte uplatnit jen na své vlastní dítě, ale třeba i na:

  • osvojence,
  • dítě ve vlastní péči,
  • potomka druhého z manželů,
  • vlastního vnuka či vnuka druhého z manželů (pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy).

Důležitý je i věk potomka. Daňové zvýhodnění se vztahuje na nezletilé děti, ale i zletilé potomky do 26 let, pokud se například soustavně připravují na budoucí povolání nebo kvůli nemoci či úrazu nemohou vydělávat.

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit, i když nevyživujete dítě pořád, ale staráte se o něj jen určitou část roku. V tom případě se vám počítá sleva ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku se splnily podmínky pro uplatnění zvýhodnění.

Jakmile splníte stanovené podmínky, můžete uplatnit daňové zvýhodnění ve formě:

  • slevy na dani – v případě, že daň je vyšší než daňové zvýhodnění,
  • daňového bonusu – pokud je před uplatněním daňového zvýhodnění daň nulová
  • nebo kombinaci obojího, kdy vlivem daňového zvýhodnění přechází “kladná daň” do “záporné daně” a místo placení daní od státu peníze dostanete.

Co když dítě uzavře sňatek?

Je důležité, zda rodič a vyživované dítě stále žijí ve společně hospodařící domácnosti. Jestli ano a splníte i ostatní podmínky, na daňové zvýhodnění máte nárok.

A pokud dítě po svatbě vylétlo z rodinného hnízda, slevu na dani může uplatnit místo rodičů jeho manžel nebo manželka. Tedy v případě, že společně žijí v jedné domácnosti, podílí se na nákladech na své potřeby a partner má dostatečné příjmy (stanovené v § 35ba zákona o daních z příjmů), z nichž může slevu na dani uplatnit.